Kurs podstawowy

Oferowany przez nas kurs podstawowy pierwszej pomocy opracowany został na podstawie najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku. Pozwoli on nabyć pracownikom najważniejsze umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz wiedzy praktycznej, nieocenionej w sytuacji kryzysowej. 

Szkolenie prowadzone jest w formie ćwiczeń praktycznych poprzedzonych częścią teoretyczną.

Kursanci w trakcie szkolenia zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 • aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • prawidłowe wezwanie pomocy,
 • bezpieczeństwo własne,
 • bezpieczeństwo poszkodowanego i świadków,
 • podstawy anatomii i fizjologii,
 • ocena podstawowych parametrów życiowych,
 • udrażnianie dróg oddechowych,
 • prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
 • nagłe zachorowania (udar, zawał serca i inne),
 • rany, krwotoki,
 • urazy: złamania, zwichnięcia,
 • oparzenia,
 • porażenia prądem.

 

Wykwalifikowani instruktorzy prowadzą zajęcia praktyczne, w trakcie których poruszane są następujące tematy:   

 • Ocena parametrów życiowych
 • Ułożenie osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej
 • Pozycja przeciwwstrząsowa
 • Postępowanie przy zakrztuszeniu.
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Ewakuacja osoby poszkodowanej
 • Wykonywanie opatrunków
 • Unieruchamianie kończyn

 

 W zależności od potrzeb moduł podstawowy może zostać rozszerzony o zagadnienia takie jak:

 • zasady użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
 • pozorowane akcje ratownicze przy stanowiskach pracy (z wykorzystaniem zestawu ran imitującego najczęściej występujące obrażenia)
 • moduł urazowy (przyrządowa ewakuacja osoby poszkodowanej, podstawowe badanie urazowe, charakterystyka i postępowania w najczęściej występujących obrażeniach ciała)

W przypadku skorzystania z dodatkowych modułów cena szkolenia może ulec zmianie. Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

   

W ramach ceny gwarantujemy także:

 • dojazd do siedziby Państwa firmy (na terenie Województwa Mazowieckiego),
 • imienny certyfikat dla każdego uczestnika kursu (certyfikat honorowany przez organy kontrolne oraz uprawniający do wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy)
 • sprzęt multimedialny,
 • pomocne materiały dydaktyczne.
Ważne informacje odnośnie kursu:
minimalna ilość osób: 6
zajęcia teoretyczne: ok. 2 godz.
zajęcia praktyczne: ok. 4 godz.
cena: podlega negocjacji w zależności od ilości uczestników.
rozliczenie: faktura VAT.
informacje dodatkowe: szkolenie może odbyć się na terenie całego kraju.
Cena:90 netto za osobę
2019 © Mateusz Kałuski | Małej Łąki 23 | Warszawa 02-793 | biuro@szkolenia-med.pl
do góry