Wypełnij formularz i sprawdź czy Twoja firma wymaga doradztwa w zakresie pierwszej pomocy!

 Poniższe pytania pomogą określić, czy Państwa firma potrzebuje doradztwa z zakresu ryzyka oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Formularz kontaktowy
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
1.1. Znam poziom ryzyka w miejscu mojej pracy (niski, średni, wysoki).
1.2. Potrafię zdefiniować zagrożenia mogące przyczynić się do wystąpienia urazu lub nagłego zachorowania.
1.3. Potrafię ocenić rodzaj i wielkość obrażeń, które mogą wystąpić.
SPRZĘT DO UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
2.1. Wiem, ile apteczek jest potrzebnych w moim zakładzie pracy oraz mam świadomość, gdzie powinny być rozmieszczone.
2.2. Wiem, w jaki sprzęt wyposażyć apteczki, aby zminimalizować skutki zagrożeń występujących w miejscu pracy.
2.3. Wiem, jak prawidłowo oznaczyć miejsca, w których znajduje się sprzęt do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONY PERSONEL
3.1. Wiem, ilu pracowników powinno być przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (uwzględniając poziom ryzyka, liczbę zatrudnionych osób, charakterystykę miejsca pracy oraz występujące zagrożenia).
3.2. Potrafię dobrać odpowiedni program szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w celu zminimalizowania skutków wystąpienia urazu lub nagłego zachorowania (uwzględniając poziom ryzyka oraz zagrożenia występujące w miejscu pracy).
PUNKT MEDYCZNY
4.1. Wiem, czy w moim miejscu pracy powinien znajdować się punkt medyczny (uwzględniając poziom ryzyka, liczbę zatrudnionych oraz zagrożenia).
4.2. Potrafię odpowiednio wyposażyć punkt medyczny.
4.3. Potrafię prawidłowo oznaczyć punkt medyczny.
Kliknij i sprawdź czy wymagasz szkolenia
  • Zarezerwuj termin szkolenia lub zadzwoń +48 507 221 905

2019 © Mateusz Kałuski | Małej Łąki 23 | Warszawa 02-793 | biuro@szkolenia-med.pl
do góry