Doradztwo w zakresie oceny ryzyka i pierwszej pomocy.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie pracowników spoczywa w ogromnym stopniu na pracodawcy. Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy oraz odpowiednich środków do jej udzielenia.

Oferowane przez nas profesjonalne doradztwo w zakresie pierwszej pomocy służy ocenie ryzyka w miejscu pracy, pozwalając pracodawcy upewnić się,że posiada właściwie przeszkoloną kadrę oraz niezbędny sprzęt, aby móc skutecznie udzielić pierwszej pomocy.

Wymagania dotyczące pierwszej pomocy różnią się w zależności od czynników takich jak: rodzaj wykonywanej pracy, liczba zatrudnionych pracowników, miejsce wykonywanej pracy oraz rodzaj występujących zagrożeń. Identyfikowanie potrzeb danej organizacji to proces konsultacyjny, który wymaga przeprowadzenia oceny ryzyka w miejscu pracy. 

Podczas przeprowadzania procesu doradztwa z zakresu pierwszej pomocy nasi konsultanci:

  • ocenią poziom ryzyka,
  • zdefiniują zagrożenia,
  • zoptymalizują program szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej do specyfiki danego środowiska pracy,
  • wyposażą miejsce pracy w sprzęt niezbędny do prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej (apteczki, punkt medyczny, automatyczny defibrylator, oznakowanie).

 

Audyt przeprowadzany  jest w siedzibie firmy. W trakcie spotkania – trwającego ok. 2 godzin – przeprowadzana jest rozmowa, prosimy o wypełnienie ankiety i o oprowadzenie po zakładzie pracy w celu szczegółowego rozpoznania środowiska pracy. Następnie w przeciągu 7 dni  firma otrzymuje pełen raport z wykonanego audytu. W przypadku, gdy zdecydują się Państwo na skorzystanie z kolejnych elementów naszego pakietu, takich jak np. odpowiednio dopasowane szkolenie czy wyposażenie zakładu pracy w optymalny sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, zapewniamy możliwość uzyskania rabatu na każdą dodatkową usługę. 

  • Wypełnij formularz i sprawdź czy Twoja firma wymaga doradztwa w zakresie pierwszej pomocy!

    Nie pozwól, aby Twoi pracownicy stali się ofiarami zaniedbań i braku wdrożenia odpowiedniego systemu udzielania pierwszej pomocy!

Cena:400 netto za przeprowadzenie audytu
2019 © Mateusz Kałuski | Małej Łąki 23 | Warszawa 02-793 | biuro@szkolenia-med.pl
do góry